anketa

MACHALA GROUP Machala group

SpoľoČnosŤ machala

Váš silný partner...

Spokojný zákazník, je naším hlavným cieľom. Z toho dôvodu neusilujeme iba o jednorazový prvý predaj, ale následnú  starostlivosť o našich klientov spojenú vždy s plným servisom poradenských aktivít.

Naplniť očakávania spotrebiteľov v oblasti produktov pre zdravie a zdravý životný štýl je náročný proces, na ktorom sa podieľa mnoho ľudí. Ich cieľom je spokojný, pozitívne naladený a vitálny zákaz

Machala group

 

Zamestnanci spoločnosti MACHALA  s.r.o. svojim úsilím, umom a skúsenosťou tento proces dokonale zvládajú a napĺňajú ho do najmenších detailov. Vychádzajú v ústrety predstavám svojich zákazníkov a odovzdávajú im čo možno najviac rád, skúseností a v konečnej fáze i kvalitné výrobky.

Spoločnosť MACHALA  s.r.o. sa spolieha predovšetkým na odbornosť a profesionalitu svojich pracovníkov. Kľúč k prosperite vidí v trvalom rozvoji firmy. Presadzuje sa kvalitou práce, rýchlosťou, pružnosťou a uplatňovaním ekologických a progresívnych technológií vo výrobe svojich produktov. Etika a kultúra podnikania sú samozrejmosťou. Zamestnanci nachádzajú vo svojej firme stabilitu, možnosť uplatnenia svojich schopností a priestor pre sebarealizáciu osobnosti.

Spoločnosť MACHALA  s.r.o. si kladie za cieľ byť vždy v čele medzi predajcami produktov podporujúcich zdravý životný štýl. Individuálnym prístupom k zákazníkom uspokojí aj tých najnáročnejších klientov a presvedčí ich, že im môže dopomôcť k pokojnému a ničím nerušenému spánku!

KDE NÁS NAJDETE

Vyberte zemi

Artfocus